Pravidla Virtual Racing Nation

Mají za úkol informovat, přikazovat, zakazovat nebo omezovat jezdce a ostatní členy ligy ve věcích popsaných níže.

Vydáno: 26.12.2020


1) Všeobecná část

1.1) Používáme reálná mezinárodní pravidla Formule 1, pravidla FIA pro mezinárodní série, pravidla Federace automobilového sportu AČR a to ve všech stanovených kodexech. Výjimky, viz. níže, stanovují Administrátoři za podpory týmů a jezdců.

1.2) Jezdíme na rFactoru 2.

1.3) Přestupy během sezony jsou zakázány. Výjimku udělují Administrátoři.

1.4) Ve hře je jezdec povinen jezdit pod skutečným jménem. Jezdec je povinen mít jméno ve hře ve formátu Jmeno Prijmeni, tedy např. Jan Novak. Jiné formy jména nejsou přípustné. Výjimky udělují administrátoři.


2) Technická část

2.1) Před vstupem do hry si prosím vypněte všechny programy, které zpomalují výkon PC a spojení se serverem.

2.2) Pokud někdo bude mít vysoký PING, bude lagovat a tím pádem bude nebezpečný pro ostatní a volný průběh závodu, může být Administrátory serveru vyhozen.


3) Registrace do sérií

3.1) Registrace probíhají přes forum, kde se jezdec registruje v příslušném tématu a v předepsaném formátu.

3.2) Tvorba vlastních týmů je povolena. Maximální počet jezdců v 1 týmu je omezen na 3.

3.3) Administrátoři si vyhrazují právo přijímat přihlášky. V případě očekávání problematičnosti jezdce je možné jeho přihlášku odmítnout.


4) Pravidla jezdce

4.1) Nepsát do chatu během kvalifikace a závodu. Za chat v průběhu kvalifikace je jezdec okamžitě vyhozen ze serveru. Za vícenásobný chat v závodě je jezdec vyhozen ze serveru.

4.2) Psát slušně, dle morálnich a etických zásad společnosti.

4.3) Omluvit se ze závodu nejpozději v den závodu pomocí stanoveného tématu ve foru.

4.4) První 3 jezdci jsou povinni zaslat vyjádření ze závodu do 3 dnů od ukončení závodu. Vyjádření jsou přijímána pouze prostřednictvím fora na webu. V případě neodeslání vyjádření následuje trest v podobě Průjezdu boxovou uličkou. V případě příliš krátkého vyjádření si administrátoři vyhrazují právo toto vyjádření nepřijmout. O přijetí vyjádření rozhodují administrátoři.

4.5) Bojovat o místo čistě! Jezdit s respektem k soupeři a hlavně fair play.

4.6) Při výjezdu z Pit Lane nepřejíždět bílou čáru. Čára při vjezdu do boxů se smí porušit.

4.7) Při vyjíždění z boxového stání má absolutní přednost jezdec jedoucí po pitlane.

4.8) Jezdec je povinen dodržovat maximální povolenou rychlost v boxové uličce během kvalifikace i během závodu.

4.9) Rozhodne-li se jezdec startovat z boxové uličky, je povinen oznámit tuto skutečnost adminům nejpozději v sekci Warm Up mezi kvalifikací a závodem.

4.10) Je zakázáno startovat s poškozeným vozem. V případě poškození závodního vozu (defekt pneumatiky, chybějící kolo, chybějící přední nebo zadní křídlo) v průběhu zahřívacího kola je jezdec povinen startovat z boxové uličky.

4.11) V případě vážného poškození vozu se jezdec smí pokusit o dojezd do boxové uličky, nesmí však ohrozit ostatní jezdce.

4.12) V případě nepojízdnosti závodního vozu je jezdec povinen urychleně odstoupit ze závodu stisknutím klávesy Escape a vybráním příslušné volby.

4.13) Rozhodne-li se jezdec vzdát závod, je povinen odstavit vůz v boxové uličce nebo na bezpečném místě mimo závodní dráhu takovým způsobem, aby neohrozil ani neomezil ostatní účastníky závodu.

4.14) Úmyslné způsobení havárie za účelem zničení vozu je považováno za nesportovní chování.

4.15) Jezdec je v průběhu závodu povinen řídit se signalizací všech vlajek.
Žlutá vlajka: Značí nebezpečí na trati, jezdec je povinen přizpůsobit svou jízdu tak, aby se vyhnul nebezpečí.
Modrá vlajka: Jezdci přikazuje bezpečně pustit před sebe o kolo nebo o více kol rychlejšího závodníka do tří zatáček od momentu zobrazení vlajky. Neučiní-li tak, je samotnou hrou potrestán průjezdem boxovou uličkou. Při pouštění rychlejšího jezdce nesmí dojít k omezení plynulosti závodu.
Černá vlajka: diskvalifikace a okamžitý konec v závodě.

4.16) Vytláčení soupeře: Je účelné vedení vozu tak, že by mohlo dojít nebo dojde ke kontaktu mezi vozy a pilot, který předjíždí, by byl nucen opustit trať.

4.17) Blokování: Tím se rozumí více než jedna účelná změna směru jízdy z ideální stopy nebo do ideální stopy tratě a v opakované návaznosti na sebe, pro zabránění předjetí rychlejším jezdcem.

4.17.1) Při předjiždění má pomalejší jezdec pouze jednu možnost změny směru, aby zabránil předjetí. To může provést pouze v případě, když rychlejší pilot je celým vozem za ním.

4.17.2) Učelné blokování nebo vytlačení ohrožující jezdce nebo plynulý průběh závodu je zakázané.

4.17.3) Učelná změna směru jízdy v brzdné stopě je zakázána.
 
4.18) Dát někomu přednost znamená: Pilot mající přednost nesmí náhle změnit směr nebo rychlost jízdy.

4.19) Otáčení na trati: Stojící vůz na trati musí dát přednost ostatním jezdcům, do té doby než bude možné se bezpečně otočit a pokračovat v závodě.

4.20) Návrat na trať: Jezdec vracející se na trať je povinen dát přednost ostatním jezdcům jedoucím po trati. Jezdec vracející se na trať nesmí omezit ani ohrozit ostatní účastníky závodu.
 
4.21) Pomalé vozidlo: Tím se rozumí vozidlo jedoucí výrazně pomalejší rychlostí než v daném místě tratě ostatní jezdci.

4.21.1) Pilot pomalejšího vozidla nesmí náhle změnit směr ani rychlost jízdy bezprostředně před přijíždějícími vozy.
 
4.22) Jezdec je povinen po projetí cílem dojet až do boxů. Při ojedinělých případech má administrátor právo udělit výjimku. Kolize v dojezdovém kole do boxů jsou trestány stejnou měrou jako v závodě.


5) Limity tratě

5.1) Závodní dráha je vyznačena bílými čarami podél vozovky.
 
5.2) Obrubníky nejsou součástí závodní dráhy.

5.2.1) Za obrubník je považováno bezpečnostní zpevnění tratě.
 
5.3) Nedodržením limitů závodní dráhy se rozumí situace, kdy všechna 4 kola automobilu nejsou na trati. Jezdec smí překročit bílé čary maximálně 2 koly jedné podélné osy automobilu.
 
5.4) Překročením limitů tratě se chápe situace, kdy je kolo celou svou styčnou plochou za bílou čarou.
 
5.5) Pokud jezdec probrzdí, vyjede mimo trať, nebo zkrátí zatáčku popř. šikanu a vznikne mu tím výhoda:

5.5.1) V boji o pozici: musí jezdce, kterého tím předjel pustit zpět před sebe.

5.5.2) Časová: pilot mající výhodu musí bezpečně zpomalit oproti časům kola jezdců před ním a za ním.
 
5.6) Vyjetí mimo trať: tím se rozumí, že alespoň dvě kola jedné podélné osy monopostu nejsou na trati.

5.6.1) Vyjetí mimo trať se řídí předchozími kritérii (odst. 4.5).

5.6.2) Za vyjetí mimo trať není považováno vyjetí z tratě v důsledku zabránění srážky se soupeři a k zabezpečení plynulého průběhu závodu.

5.6.3) Pokud pilot vyjede mimo trať, je povinen dát přednost vozům jedoucím po trati, než se na ni znovu vrátí.
 
5.7) V kvalifikaci je zakázáno porušovat limity tratě ve výjezdových kolech z boxů za účelem získání většího množství času na měřený pokus nebo za účelem získání výhody při výjezdu z poslední zatáčky okruhu na cílovou rovinku.


6) Obtížnost

Délka závodu: Hlavní závod - 30 minut, Sprint - 15 minut
Spotřeba paliva: Normální
Opotřebení pneu: Normální
Učinost poškození: 80%
Mechanické poruchy: Zapnuté (Normální)
Povolené asistence: Spojka
Typ startu: Pevný se zahřívacím kolem
Pit stop: nepovinný v obou závodech
Bez Parc fermé


7) Bodovací systém

Hlavní závod
1. místo: 30 bodů
2. místo: 25 bodů
3. místo: 22 bodů
4. místo: 20 bodů
5. místo: 18 bodů
6. místo: 16 bodů
7. místo: 14 bodů
8. místo: 12 bodů
9. místo: 10 bodů
10. místo: 8 bodů
11. místo: 6 bodů
12. místo: 4 body
13. místo: 3 body
14. místo: 2 body
15. místo: 1 bod

Sprint
1. místo: 15 bodů
2. místo: 12 bodů
3. místo: 10 bodů
4. místo: 8 bodů
5. místo: 6 bodů
6. místo: 5 bodů
7. místo: 4 body
8. místo: 3 body
9. místo: 2 body
10. místo: 1 bod

 
7.1) K získání bodů je potřeba dokončit závod na bodované pozici a mít odjeto alespoň 90% závodu.


8) Časový harmonogram

Volný trénink: 19:00-19:45
Kvalifikace: 19:45-20:00
Warm Up: 20:00-20:10
Start prvního závodu: 20:10 (+- 10 min)
Warm Up: 20:50-21:00
Start druhého závodu: 21:00 (+-10 min)
 
8.1) Start závodu

8.1.1) Start závodu se může posunout o 5 až 10 minut a to v připadě:

8.1.1 a) Pilot se ukázal před závodem na serveru a z neznámých důvodů jej opustil.

8.1.1 b) Pilot vědel, že přijde na závod trochu později a dal o tom patřičně vědět ostatním.

8.1.2) Závod po domluvě většiny pilotů (na serveru), může začít dřív.

8.1.3) V každém případě rozhodují o startu závodu Administrátoři.

8.2) Startovní rošt do Sprintových závodů je sestavován dle výsledků kvalifikace s otočenou první desítkou.


9) Pravidla pro kvalifikaci

9.1) Kvalifikace končí po odpočtu časového limitu (žádny pilot už není na trati).

9.2) Penalizace v podobě posunů startovním roštem se aplikují po dokončení kvalifikace.

9.3) V průběhu kvalifikace je zakázáno opustit závodní trať (stisknout klávesu ESC) mimo své boxové stání. Jezdec je povinen po svých měřených kolech dojet do boxů.


10) Pravidla závodu

10.1) Restartování závodu je povoleno pouze v případech, kdy v zahřívacím kole vypadnou alespoň 3 jezdci, nebo pokud v prvním kole závodu odstoupí alespoň polovina startovního pole.

10.2) Týmová režie je povolena.

10.3) Opouštění serveru během závodu je povoleno. Za předem stanovených podmínek nepsát do chatu při odchodu.


11) Pneumatiky

11.1) Množství druhů pneumatik určuje modifikace, pokud není určeno jinak.


 

12) Tresty

12.1) Druhy:
Napomenutí (a 3 napomenutí následuje Posun o 5 míst na startu následujícího závodu, kterého se jezdec účastní).
Posun o několik míst na startu závodu (určují administrátoři po vzájemné dohodě).
Zákaz kvalifikace a start z posledního místa.
Zákaz kvalifikace a start z boxů.
Průjezd boxovou uličkou.
Stop&Go (5 sekund, 10 sekund).
Přičtení časové penalizace k celkovému času závodu (hodnotu penalizace určují administrátoři po vzájemné dohodě).
Diskvalifikace z výsledků odjetého závodu.
Zákaz startu v příštím závodě.
Zákaz startu ve všech závodech dané série.
Podmínečný BAN - jezdec smí startovat ve všech závodech ligy. V případě dalšího vážného porušení pravidel následuje BAN. Maximální doba podmínky je 12 měsíců. O její výši rozhodují administrátoři po vzájemné dohodě. Podmínečný ban se přenáší do všech sérií ligy.
Zákaz startu ve všech závodech ligy (BAN).
 
12.2) Fixní tresty:
Přejetí pit exit čáry: přičtení časové penalizace k celkovému času závodu 5 sekund).
Odpykání trestu později než během 3 kol: přičtení časové penalizace k celkovému času závodu (10 sekund).
Neodpykání trestu: diskvalifikace z výsledků daného závodu.
 
12.3) Piloti jsou povinni odpykat si trest nejpozději do třetího kola závodu včetně. V případě trestu uděleného samotnou hrou jsou jezdci povinni si penalizaci odpykat do 3 kol od jejího zadání.

12.4) Druh a výši trestu určují traťoví komisaři po vzájemné dohodě.

12.5) Jednotlivé tresty se udělují v rámci série, v jejímž závodě byl jezdec potrestán. Výjimkou jsou Podmínečný BAN a Zákaz startu ve všech závodech dané série.

12.6) Zahřívací kola před startem a jízda za Safety Carem jsou kontrolovány. Jezdec, který způsobí nehodu v zahřívacím kole nebo při jízdě za Safety Carem nehodu, bude trestán stejně, jako by způsobil nehodu v závodě. Jezdec, může být potrestán, aniž by jiný jezdec podával protest za způsobení nehody v zahřívacím kole nebo při jízdě za Safety Carem. Při zahřívacím kole nebo při jízdě za Safety Carem je jezdec povinen udržovat bezpečný odstup od vozu před sebou.

12.7) Tresty lze přenášet ze závodu na závod jen v rámci jedné části Slow Motion Cupu 2016. Tresty není možné přenášet z jedné části Slow Motion Cupu 2016 do další. (Trest udělený v závodě Clio Cupu není možné přenést do závodu Mini Cupu, apod.)


13) Protesty

13.1) Protest může být podán do 2 dnů po odjetí závodu. Na podáni protestu slouží forum, kde bude vždy k danému závodu vytvořené téma. V protestu je důležité napsat: 1. Důvod protestu, 2. Své jméno, 3. Jména jezdců, kterých se protest týká, 4. Kolo, ve kterém se incident odehrál, 5. Místo na trati, kde k incidentu došlo. V případě, že jednu z těchto věcí jezdec neuvede, nebude incident kontrolován.

13.2) Traťoví komisaři posuzují protesty, start, první zatáčku po startu, jízdu v boxech, výjezdy z boxové uličky i incidenty, na které nebyl podán protest.


14) Náhradní vozy

15.1) Mod bude obsahovat náhradní vozy s čísly 01 - 07 pro neregistrované jezdce. Tito jezdci jsou povinni ohlásit svou účast ve foru na webu v příslušném tématu daného závodu.


15) Skiny

15.1) Každý jezdec má právo vytvořit si vlastní skin. Template, který obsahuje soubory pro úpravu karoserie, je ke stažení zde

15.2) Skiny odesílejte na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Administrátoři přijímají pouze skiny ve formátu PSD a DDS. Jiné formáty nebudou tolerovány.

15.3) Administrátoři si vyhrazují právo skin nepřijmout, např. z důvodu užití vulgarismů apod.


16) Týmové hodnocení

16.1) V 1 týmu mohou být registrování maximálně 3 jezdci.

16.2) Do týmového hodnocení bodují vždy jen 2 jezdci.


17) Vlastní čísla

17.1) K dispozici jsou čísla 2-99. Čísla jsou fixní a zůstávají jezdcům po celou sezonu.


18) Dodatky k sériím

18.1) Pravidlo 107% v kvalifikaci
Do závodu budou vpuštěni pouze jezdci, kteří v kvalifikaci nedosáhnou horšího času, než je hodnota 107% času vítěze kvalifikace bez ohledu na tresty za porušování limitů tratě v kvalifikacích na předchozích okruzích. Administrátoři si vyhrazují možnost udělit některým jezdcům na základě jejich předchozích závodů nebo časů z tréninku výjimku. O rozhodnutí vpuštění do závodu budou jezdci informováni na serveru mezi kvalifikací a 1. závodem.

18.2) Každý pilot je povinen odjezdit minimálně 15 kompletních kol před daným závodem (Výjimky udělují administrátoři). Každý jezdec musí mít odježděný stanovený počet kol do 19:00 v den startu závodu.

18.3) Náhradní jezdci musí o své účasti v závodě informovat administrátory a musí mít v tréninku splněnou povinnost odjeté 15 kompletních kol.


 

Copyright © 2024 Virtual Racing Nation. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.