Pravidla Virtual Racing Nation

Mají za úkol informovat, přikazovat, zakazovat nebo omezovat jezdce a ostatní členy ligy ve věcích popsaných níže.

Vydáno: 16.03.2021


1) Všeobecná část

1.1) Používáme reálná mezinárodní pravidla Formule 1, pravidla FIA pro mezinárodní série, pravidla Federace automobilového sportu AČR a to ve všech stanovených kodexech. Výjimky, viz. níže, stanovují Administrátoři za podpory týmů a jezdců.

1.2) Jezdíme na rFactoru 2.

1.3) Přestupy během sezony jsou zakázány. Výjimku udělují Administrátoři.

1.4) Ve hře je jezdec povinen jezdit pod skutečným jménem. Jezdec je povinen mít jméno ve hře ve formátu Jmeno Prijmeni, tedy např. Jan Novak. Jiné formy jména nejsou přípustné. Výjimky udělují administrátoři.


2) Technická část

2.1) Před vstupem do hry si prosím vypněte všechny programy, které zpomalují výkon PC a spojení se serverem.

2.2) Pokud někdo bude mít vysoký PING, bude lagovat a tím pádem bude nebezpečný pro ostatní a volný průběh závodu, může být Administrátory serveru vyhozen.


3) Registrace do série

3.1) Registrace probíhají přes forum, kde se jezdec registruje v příslušném tématu a v předepsaném formátu.

3.2) Administrátoři si vyhrazují právo přijímat přihlášky. V případě očekávání problematičnosti jezdce je možné jeho přihlášku odmítnout.


4) Pravidla jezdce

4.1) Nepsát do chatu během kvalifikace a závodu. Za chat v průběhu kvalifikace je jezdec okamžitě vyhozen ze serveru. Za vícenásobný chat v závodě je jezdec vyhozen ze serveru.

4.2) Psát slušně, dle morálnich a etických zásad společnosti.

4.3) Omluvit se ze závodu nejpozději v den závodu pomocí stanoveného tématu ve foru.

4.4) První 3 jezdci jsou povinni zaslat vyjádření ze závodu do 3 dnů od ukončení závodu. Vyjádření jsou přijímána pouze prostřednictvím fora na webu. V případě neodeslání vyjádření následuje trest v podobě Průjezdu boxovou uličkou. V případě příliš krátkého vyjádření si administrátoři vyhrazují právo toto vyjádření nepřijmout. O přijetí vyjádření rozhodují administrátoři.

4.5) Bojovat o místo čistě! Jezdit s respektem k soupeři a hlavně fair play.

4.6) Při výjezdu z Pit Lane nepřejíždět bílou čáru. Čára při vjezdu do boxů se smí porušit.

4.7) Při vyjíždění z boxového stání má absolutní přednost jezdec jedoucí po pitlane.

4.8) Jezdec je povinen dodržovat maximální povolenou rychlost v boxové uličce během kvalifikace i během závodu.

4.9) Rozhodne-li se jezdec startovat z boxové uličky, je povinen oznámit tuto skutečnost adminům nejpozději v sekci Warm Up mezi kvalifikací a závodem.

4.10) Je zakázáno startovat s poškozeným vozem. V případě poškození závodního vozu (defekt pneumatiky, chybějící kolo, chybějící přední nebo zadní křídlo) v průběhu zahřívacího kola je jezdec povinen startovat z boxové uličky.

4.11) V případě vážného poškození vozu se jezdec smí pokusit o dojezd do boxové uličky, nesmí však ohrozit ostatní jezdce.

4.12) V případě nepojízdnosti závodního vozu je jezdec povinen urychleně odstoupit ze závodu stisknutím klávesy Escape a vybráním příslušné volby.

4.13) Rozhodne-li se jezdec vzdát závod, je povinen odstavit vůz v boxové uličce nebo na bezpečném místě mimo závodní dráhu takovým způsobem, aby neohrozil ani neomezil ostatní účastníky závodu.

4.14) Úmyslné způsobení havárie za účelem zničení vozu je považováno za nesportovní chování.

4.15) Jezdec je v průběhu závodu povinen řídit se signalizací všech vlajek.
Žlutá vlajka: Značí nebezpečí na trati, jezdec je povinen přizpůsobit svou jízdu tak, aby se vyhnul nebezpečí.
Modrá vlajka: Jezdci přikazuje bezpečně pustit před sebe o kolo nebo o více kol rychlejšího závodníka do tří zatáček od momentu zobrazení vlajky. Neučiní-li tak, je samotnou hrou potrestán průjezdem boxovou uličkou. Při pouštění rychlejšího jezdce nesmí dojít k omezení plynulosti závodu.
Černá vlajka: diskvalifikace a okamžitý konec v závodě.

4.16) Vytláčení soupeře: Je účelné vedení vozu tak, že by mohlo dojít nebo dojde ke kontaktu mezi vozy a pilot, který předjíždí, by byl nucen opustit trať.

4.17) Blokování: Tím se rozumí více než jedna účelná změna směru jízdy z ideální stopy nebo do ideální stopy tratě a v opakované návaznosti na sebe, pro zabránění předjetí rychlejším jezdcem.

4.17.1) Při předjiždění má pomalejší jezdec pouze jednu možnost změny směru, aby zabránil předjetí. To může provést pouze v případě, když rychlejší pilot je celým vozem za ním.

4.17.2) Učelné blokování nebo vytlačení ohrožující jezdce nebo plynulý průběh závodu je zakázané.

4.17.3) Učelná změna směru jízdy v brzdné stopě je zakázána.
 
4.18) Dát někomu přednost znamená: Pilot mající přednost nesmí náhle změnit směr nebo rychlost jízdy.
4.19) Otáčení na trati: Stojící vůz na trati musí dát přednost ostatním jezdcům, do té doby než bude možné se bezpečně otočit a pokračovat v závodě.
 
4.20) Pomalé vozidlo: Tím se rozumí vozidlo jedoucí výrazně pomalejší rychlostí než v daném místě tratě ostatní jezdci.
4.20.1) Pilot pomalejšího vozidla nesmí náhle změnit směr ani rychlost jízdy bezprostředně před přijíždějícími vozy.
 
4.21) Jezdec je povinen po projetí cílem dojet až do boxů. Při ojedinělých případech má administrátor právo udělit výjimku. Kolize v dojezdovém kole do boxů jsou trestány stejnou měrou jako v závodě.


5) Limity tratě

5.1) Závodní dráha je vyznačena bílými čarami podél vozovky.
 
5.2) Obrubníky nejsou součástí závodní dráhy.

5.2.1) Za obrubník je považováno bezpečnostní zpevnění tratě.
 
5.3) Nedodržením limitů závodní dráhy se rozumí situace, kdy všechna 4 kola automobilu nejsou na trati. Jezdec smí překročit bílé čary maximálně 2 koly jedné podélné osy automobilu.
 
5.4) Překročením limitů tratě se chápe situace, kdy je kolo celou svou styčnou plochou za bílou čarou.
 
5.5) Pokud jezdec probrzdí, vyjede mimo trať, nebo zkrátí zatáčku popř. šikanu a vznikne mu tím výhoda:

5.5.1) V boji o pozici: musí jezdce, kterého tím předjel pustit zpět před sebe.

5.5.2) Časová: pilot mající výhodu musí bezpečně zpomalit oproti časům kola jezdců před ním a za ním.
 
5.6) Vyjetí mimo trať: tím se rozumí, že alespoň dvě kola jedné podélné osy monopostu nejsou na trati.

5.6.1) Vyjetí mimo trať se řídí předchozími kritérii (odst. 4.5).

5.6.2) Za vyjetí mimo trať není považováno vyjetí z tratě v důsledku zabránění srážky se soupeři a k zabezpečení plynulého průběhu závodu.

5.6.3) Pokud pilot vyjede mimo trať, je povinen dát přednost vozům jedoucím po trati, než se na ni znovu vrátí.
 
5.7) V kvalifikaci je zakázáno porušovat limity tratě ve výjezdových kolech z boxů za účelem získání většího množství času na měřený pokus nebo za účelem získání výhody při výjezdu z poslední zatáčky okruhu na cílovou rovinku.


6) Obtížnost

Délka závodů: 90% délky skutečného závodu
Spotřeba paliva: Normální
Opotřebení pneu: Normální
Učinost poškození: 80%
Mechanické poruchy: Zapnuté (Normální)
Povolené asistence: Spojka
Typ startu: Pevný se zahřívacím kolem
Bez Parc fermé


7) Bodovací systém

Hlavní závod:
1. místo: 25 bodů
2. místo: 18 bodů
3. místo: 15 bodů
4. místo: 12 bodů
5. místo: 10 bodů
6. místo: 8 bodů
7. místo: 6 bodů
8. místo: 4 body
9. místo: 2 body
10. místo: 1 bod

Sprint:
1. místo: 15 bodů
2. místo: 12 bodů
3. místo: 10 bodů
4. místo: 8 bodů
5. místo: 6 bodů
6. místo: 4 body
7. místo: 2 body
8. místo: 1 bod

Platí také pro týmové hodnocení.
 
7.1) K získání bodů je potřeba dokončit závod na bodované pozici a mít odjeto alespoň 90% závodu.

7.2) Za nejrychlejší kolo závodu jsou udělovány dva bonusové body.

7.2.1) K získání bonusových bodů za nejrychlejší kolo závodu jezdec musí dokončit závod na bodovaných pozicích.

7.2.2) Bonusové body za nejrychlejší kolo závodu se udělují jezdci, který dosáhne nejrychlejšího kola závodu bez překročení limitů závodní dráhy.

7.3) Za vítězství v kvalifikaci jsou udělovány 4 bonusové body.

7.3.1) Bonusové body za nejrychlejší kolo kvalifikace se udělují jezdci, který dosáhne nejrychlejšího kola kvalifikace bez překročení limitů závodní dráhy. Kontrola je prováděna bezprostředně po ukončení kvalifikace.


8) Časový harmonogram

Volný trénink: 19:00-19:30
Kvalifikace: 19:30-19:45
Warm Up: 19:45-19:50
Start Hlavního závodu: 19:50
Warm up: 20:40-20:50
Start Sprintu: 20:50

8.1) Start závodu

8.1.1) Start závodu se může posunout o 5 až 10 minut a to v připadě:

8.1.1 a) Pilot se ukázal před závodem na serveru a z neznámých důvodů jej opustil.

8.1.1 b) Pilot vědel, že přijde na závod trochu později a dal o tom patřičně vědět ostatním.

8.1.2) Závod po domluvě vetšiny pilotů (na serveru), může začít dřív.

8.1.3) V každém případě rozhodují o startu závodu Administrátoři.


9) Pravidla pro kvalifikaci

9.1) Kvalifikace je vypsána na 15 minut a končí po odpočtu časového limitu (žádny pilot už není na trati).

9.2) Penalizace v podobě posunů startovním roštem se aplikují po dokončení obou částí kvalifikace.

9.3) V průběhu kvalifikace je zakázáno opustit závodní trať (stisknout klávesu ESC) mimo své boxové stání. Jezdec je povinen po svých měřených kolech dojet do boxů.


10) Pravidla závodu

10.1) Restartování závodu je povoleno pouze v případech, kdy v zahřívacím kole vypadnou alespoň 3 jezdci, nebo pokud v prvním kole závodu odstoupí alespoň polovina startovního pole.

10.2) Týmová režie je povolena.

10.3) Opouštění serveru během závodu je povoleno. Za předem stanovených podmínek nepsát do chatu při odchodu.

10.4) Startovní pořadí pro Hlavní závod určuje kvalifikace.

10.5) Startovní pořadí pro Sprint odpovídá výsledkům Hlavního závodu, prvních 10 jezdců se otáčí.


11) Pneumatiky

11.1) Jezdec je povinen použít během Hlavního závodu minimálně 2 různé směsi pneumatik do sucha.

11.2) V kvalifikaci jezdec smí použít jakoukoliv směs pneumatik do sucha.

11.3) Mokrý závod: je vyhlášen zobrazením textu VYHLÁŠEN MOKRÝ ZÁVOD v chatu.

11.3.1) V případě vyhlášení mokrého závodu jezdec není povinen použít 2 různé směsi pneumatik do sucha.


12) Tresty

12.1) Druhy:
Napomenutí (Za 3 napomenutí průjezd boxy).
Posun o několik míst na startu závodu (určují administrátoři po vzájemné dohodě).
Zákaz kvalifikace a start z posledního místa.
Zákaz kvalifikace a start z boxů.
Průjezd boxovou uličkou.
Stop&Go (5 sekund, 10 sekund).
Přičtení časové penalizace k celkovému času závodu (hodnotu penalizace určují administrátoři po vzájemné dohodě).
Diskvalifikace z výsledků odjetého závodu.
Zákaz startu v příštím závodě.
Zákaz startu ve všech závodech dané série.
Podmínečný BAN - jezdec smí startovat ve všech závodech ligy. V případě dalšího vážného porušení pravidel následuje BAN. Maximální doba podmínky je 12 měsíců. O její výši rozhodují administrátoři po vzájemné dohodě. Podmínečný ban se přenáší do všech sérií ligy.
Zákaz startu ve všech závodech ligy (BAN).

Přejetí pit exit čáry: přičtení časové penalizace k celkovému času závodu (5 sekund).
Odpykání trestu později než během 3 kol: přičtení časové penalizace k celkovému času závodu (10 sekund).
Nepoužití obou sad pneumatik v závodě: diskvalifikace z výsledků daného závodu.
Neodpykání trestu: diskvalifikace z výsledků daného závodu.
 
12.3) Piloti jsou povinni odpykat si trest nejpozději do třetího kola závodu včetně. V případě trestu uděleného samotnou hrou jsou jezdci povinni si penalizaci odpykat do 3 kol od jejího zadání.

12.4) Druh a výši trestu určují administrátoři po vzájemné dohodě.

12.5) Jednotlivé tresty se udělují v rámci série, v jejímž závodě byl jezdec potrestán. Výjimkou jsou Podmínečný BAN a Zákaz startu ve všech závodech dané série.

12.6) Zahřívací kola před startem a jízda za Safety Carem jsou kontrolovány. Jezdec, který způsobí nehodu v zahřívacím kole nebo při jízdě za Safety Carem nehodu, bude trestán stejně, jako by způsobil nehodu v závodě. Jezdec, může být potrestán, aniž by jiný jezdec podával protest za způsobení nehody v zahřívacím kole nebo při jízdě za Safety Carem. Při zahřívacím kole nebo při jízdě za Safety Carem je jezdec povinen udržovat bezpečný odstup od vozu před sebou.

12.7) Primárně jsou udělovány tresty ve vztahu k výsledkům konkrétního závodu. Pokud jezdec konkrétní závod nedokončí, jeho trest je převeden na formu poklesu startovních pozic v dalším závodě.

12.7.1) V případě neúčasti jezdce v dalším závodě se jeho trest nepřenáší do dalšího závodu. 


13) Protesty

13.1) Protest může být podán do 2 dnů po odjetí závodu. Na podáni protestu slouží forum, kde bude vždy k danému závodu vytvořené téma. V protestu je důležité napsat: 1. Důvod protestu, 2. Své jméno, 3. Jména jezdců, kterých se protest týká, 4. Kolo, ve kterém se incident odehrál, 5. Místo na trati, kde k incidentu došlo. V případě, že jednu z těchto věcí jezdec neuvede, nebude incident kontrolován.

13.2) Administrátoři posuzují protesty, start, první zatáčku po startu, jízdu v boxech, výjezdy z boxové uličky i incidenty, na které nebyl podán protest.


14) Náhradní jezdci

14.1) Náhradníci jsou povinni registrovat se do každého závodu ve foru v příslušném tématu.

14.2) V případě, že se registrovaný náhradník nemůže daného závodu zúčastnit, je povinnen poslat omluvenku podle bodu pravidel 15.1.

14.3) Náhradníci jsou v případě nepřítomnosti povinni omlouvat se ze závodů.

14.4) Registrovaný náhradník do závodu, který se daného závodu nezúčastní, a neomluví se dle pravidel nejpozději do 3 dnů od konání závodu, spadne v seznamu náhradníků pro stálé jezdce na poslední místo.

14.5) Jezdec, který je v seznamu pro stálé jezdce a neregistruje se jako náhradník do nejbližšího závodu jako náhradník, vypadává ze seznamu pro stálé jezdce.


15) Vyloučení jezdce

15.1) Každý jezdec je povinen omluvit se z daného závodu, který nemůže jet. Omluvenky je nutné posílat do příslušného tématu daného závodu ve foru. Omluvenky je potřebné odeslat maximálně do 3 dnů po odjetí závodu. Když tak jezdec neučiní, bude vymazán z týmu a bude do něj umístěn náhradní jezdec. Jestliže série nemá žádného náhradníka, bude jezdec z týmu vyřazen po 2 neomluvených závodech.


16) Vlastní týmy

16.1) Každý tým může mít maximálně 2 jezdce.


17) Vlastní čísla

17.1) K dispozici jsou čísla 2-99. Čísla jsou fixní a zůstávají jezdcům po celou dobu působení ve Formuli 2.


18) Účast v šampionátu

18.1) Šampion Formule 2 nesmí startovat v následujících sezonách Formule 2.

18.2) Šampion Formule 1 nesmí startovat v následujících sezonách Formule 2.

18.3) Vítěz závodu Formule 1 nesmí startovat v následujících sezonách Formule 2.


19) Dodatky k sériím

19.1) Každý pilot je povinen natrénovat minimálně 50% délky Hlavního závodu před každým závodem (výjimky udělují administrátoři). Každý jezdec musí mít odježděný stanovený počet kol do 19:00 v den startu závodu.

19.2) Náhradní jezdci musí o své účasti v závodě informovat administrátory a musí mít splněnou povinnost odjetých 50% délky závodu.


Copyright © 2024 Virtual Racing Nation. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.