Pravidla Virtual Racing Nation

Mají za úkol informovat, přikazovat, zakazovat nebo omezovat jezdce a ostatní členy ligy ve věcích popsaných níže.

Vydáno: 12.12.2020

Aktualizováno: 10.06.2023

Pro sezonu 2022 využíváme modu Formula Pro, který je k zakoupení na Steamu. V sezoně budeme využívat také placených tratí. Jsou to ty, které mají v kalendáři poznámku DLC. K zakoupení jsou opět na Steamu.


1) Všeobecná část

1.1) Používáme reálná mezinárodní pravidla Formule 1, pravidla FIA pro mezinárodní série, pravidla Federace automobilového sportu AČR a to ve všech stanovených kodexech. Výjimky, viz. níže, stanovují Administrátoři za podpory týmů a jezdců.

1.2) Používáme rFactor 2.

1.3) Přestupy během sezony jsou zakázány. Výjimku udělují Administrátoři.

1.4) Ve hře je jezdec povinen jezdit pod skutečným jménem. Jezdec je povinen mít jméno ve hře ve formátu Jmeno Prijmeni, tedy např. Jan Novak. Jiné formy jména nejsou přípustné. Výjimky udělují administrátoři.


2) Technická část

2.1) Před vstupem do hry si prosím vypněte všechny programy, které zpomalují výkon PC a spojení se serverem.

2.2) Pokud někdo bude mít vysoký PING, bude lagovat a tím pádem bude nebezpečný pro ostatní a volný průběh závodu, může být Administrátory serveru vyhozen.


3) Registrace do série

3.1) Registrace probíhají přes forum, kde se jezdec registruje v příslušném tématu a v předepsaném formátu.

3.2) Administrátoři si vyhrazují právo přijímat přihlášky. V případě očekávání problematičnosti jezdce je možné jeho přihlášku odmítnout.


4) Pravidla jezdce

4.1) Nepsat do chatu během kvalifikace a závodu. Za chat v průběhu kvalifikace je jezdec okamžitě vyhozen ze serveru. Za vícenásobný chat v závodě je jezdec vyhozen ze serveru.

4.2) Psát slušně, dle morálnich a etických zásad společnosti.

4.3) Omluvit se ze závodu nejpozději 3 dny po odjetí závodu pomocí stanoveného tématu ve foru.

4.4) Bojovat o místo čistě! Jezdit s respektem k soupeři a hlavně fair play.

4.5) Při výjezdu z Pit Lane nepřejíždět bílou čáru. Čára při vjezdu do boxů se smí porušit.

4.6) Při vyjíždění z boxového stání má absolutní přednost jezdec jedoucí po pitlane.

4.7) Jezdec je povinen dodržovat maximální povolenou rychlost v boxové uličce během kvalifikace i během závodu.

4.8) Rozhodne-li se jezdec startovat z boxové uličky, je povinen oznámit tuto skutečnost adminům nejpozději v sekci Warm Up mezi kvalifikací a závodem.

4.9) Je zakázáno startovat s poškozeným vozem. V případě poškození závodního vozu (defekt pneumatiky, chybějící kolo, chybějící přední nebo zadní křídlo) v průběhu zahřívacího kola je jezdec povinen startovat z boxové uličky.

4.10) V případě vážného poškození vozu se jezdec smí pokusit o dojezd do boxové uličky, nesmí však ohrozit ostatní jezdce.

4.11) Rozhodne-li se jezdec vzdát závod, je povinen odstavit vůz v boxové uličce nebo na bezpečném místě mimo závodní dráhu takovým způsobem, aby neohrozil ani neomezil ostatní účastníky závodu.

4.12) Úmyslné způsobení havárie za účelem zničení vozu je považováno za nesportovní chování.

4.13) Jezdec je v průběhu závodu povinen řídit se signalizací všech vlajek.
Žlutá vlajka: Značí nebezpečí na trati, jezdec je povinen přizpůsobit svou jízdu tak, aby se vyhnul nebezpečí.
Modrá vlajka: Jezdci přikazuje bezpečně pustit před sebe o kolo nebo o více kol rychlejšího závodníka do tří zatáček od momentu zobrazení vlajky. Neučiní-li tak, je samotnou hrou potrestán průjezdem boxovou uličkou. Při pouštění rychlejšího jezdce nesmí dojít k omezení plynulosti závodu.
Černá vlajka: diskvalifikace a okamžitý konec v závodě.

4.14) Vytláčení soupeře je účelné vedení vozu tak, že by mohlo dojít nebo dojde ke kontaktu mezi vozy a pilot, který předjíždí, by byl nucen opustit trať.

4.15) Blokování: Tím se rozumí více než jedna účelná změna směru jízdy z ideální stopy nebo do ideální stopy tratě a v opakované návaznosti na sebe, pro zabránění předjetí rychlejším jezdcem.

4.15.1) Při předjiždění má pomalejší jezdec pouze jednu možnost změny směru, aby zabránil předjetí. To může provést pouze v případě, když rychlejší pilot je celým vozem za ním.

4.15.2) Učelné blokování nebo vytlačení ohrožující jezdce nebo plynulý průběh závodu je zakázané.

4.15.3) Učelná změna směru jízdy v brzdné stopě je zakázána.

4.16) Dát někomu přednost znamená: Pilot mající přednost nesmí náhle změnit směr nebo rychlost jízdy.

4.17) Otáčení na trati: Stojící vůz na trati musí dát přednost ostatním jezdcům, do té doby než bude možné se bezpečně otočit a pokračovat v závodě.

4.18) Návrat na trať: Jezdec vracející se na trať je povinen dát přednost ostatním jezdcům jedoucím po trati. Jezdec vracející se na trať nesmí omezit ani ohrozit ostatní účastníky závodu.

4.19) Pomalé vozidlo: Tím se rozumí vozidlo jedoucí výrazně pomalejší rychlostí než v daném místě tratě ostatní jezdci.

4.19.1) Pilot pomalejšího vozidla nesmí náhle změnit směr ani rychlost jízdy bezprostředně před přijíždějícími vozy.

4.20) Jezdec je povinen po projetí cílem dojet až do boxů. Při ojedinělých případech má administrátor právo udělit výjimku. Kolize v dojezdovém kole do boxů jsou trestány stejnou měrou jako v závodě.


5) Limity tratě

5.1) Závodní dráha je vyznačena bílými čarami podél vozovky.

5.2) Obrubníky nejsou součástí závodní dráhy.

5.2.1) Za obrubník je považováno bezpečnostní zpevnění tratě.

5.3) Nedodržením limitů závodní dráhy se rozumí situace, kdy všechna 4 kola automobilu nejsou na trati. Jezdec smí překročit bílé čary maximálně 2 koly jedné podélné osy automobilu.

5.4) Překročením limitů tratě se chápe situace, kdy je kolo celou svou styčnou plochou za bílou čarou.

5.5) Pokud jezdec probrzdí, vyjede mimo trať, nebo zkrátí zatáčku popř. šikanu a vznikne mu tím výhoda:

5.5.1) V boji o pozici: musí jezdce, kterého tím předjel pustit zpět před sebe.

5.5.2) Časová: pilot mající výhodu musí bezpečně zpomalit oproti časům kola jezdců před ním a za ním.

5.6) Vyjetí mimo trať: tím se rozumí, že alespoň dvě kola jedné podélné osy monopostu nejsou na trati.

5.6.1) Vyjetí mimo trať se řídí předchozími kritérii (odst. 4.5).

5.6.2) Za vyjetí mimo trať není považováno vyjetí z tratě v důsledku zabránění srážky se soupeři a k zabezpečení plynulého průběhu závodu.

5.6.3) Pokud pilot vyjede mimo trať, je povinen dát přednost vozům jedoucím po trati, než se na ni znovu vrátí.

5.7) V kvalifikaci je zakázáno porušovat limity tratě ve výjezdových kolech z boxů za účelem získání většího množství času na měřený pokus nebo za účelem získání výhody při výjezdu z poslední zatáčky okruhu na cílovou rovinku.


6) Obtížnost

Délka závodu: Dle reálneho kalendáře (100%)
Spotřeba paliva: Normální
Opotřebení pneu: Normální
Učinost poškození: 80%
Mechanické poruchy: Zapnuté (Normální)
Povolené asistence: Spojka
Typ startu: Pevný se zahřívacím kolem
Pit stop: 1 povinný
Bez Parc fermé


7) Bodovací systém

1. místo: 25 bodů
2. místo: 18 bodů
3. místo: 15 bodů
4. místo: 12 bodů
5. místo: 10 bodů
6. místo: 8 bodů
7. místo: 6 bodů
8. místo: 4 body
9. místo: 2 body
10. místo: 1 bod
Platí také pro Pohár konstruktérů
 
7.1) K získání bodů je potřeba dokončit závod na bodované pozici a mít odjeto alespoň 90% závodu.

7.2) Za nejrychlejší kolo závodu je udělován jeden bonusový bod.

7.2.1) K získání bonusového bodu za nejrychlejší kolo závodu jezdec musí dokončit závod na bodovaných pozicích.

7.2.2) Pokud jezdec s nejrychlejším kolem závodu v daném kole překročí limity tratě, jezdec bonusový bod nezískává. V takovém případě není bonusový bod v rámci závodu udělován.


8) Časový harmonogram

Volný trénink: 19:00-19:30
Kvalifikace 1: 19:30-19:45
Kvalifikace 2: 19:45-19:55
Warm Up: 19:55-20:00
Start závodu: 20:00 (+- 10 min)

8.1) Start závodu

8.1.1) Start závodu se může posunout o 5 až 10 minut a to v připadě:

8.1.1 a) Pilot se ukázal před závodem na serveru a z neznámých důvodů jej opustil.

8.1.1 b) Pilot vědel, že přijde na závod trochu později a dal o tom patřičně vědět ostatním.

8.1.2) Závod po domluvě vetšiny pilotů (na serveru), může začít dřív.

8.1.3) V každém případě rozhodují o startu závodu Administrátoři.


9) Pravidla pro kvalifikaci

9.1) Kvalifikace končí po odpočtu časového limitu (žádny pilot už není na trati).

9.2) Kvalifikace má 2 části.

9.3.1) První část (dále jen Q1) trvá 15 minut a účastní se jí všichni jezdci, nevylučuje-li jejich účast udělený trest.

9.3.2) Druhá část kvalifikace (dále jen Q2) trvá 10 minut.

9.3.3) Z první části kvalifikace postoupí 10 nejrychlejších jezdců do Q2. Časy těchto jezdců z první části se mažou. Pořadí nepostupujících jezdců zůstává neměnné.

9.4) Penalizace v podobě posunů startovním roštem se aplikují po dokončení obou částí kvalifikace.

9.5) V průběhu kvalifikace je zakázáno opustit závodní trať (stisknout klávesu ESC) mimo své boxové stání. Jezdec je povinen po svých měřených kolech dojet do boxů.


10) Pravidla závodu

10.1) Restartování závodu je povoleno pouze v případech, kdy v zahřívacím kole vypadnou alespoň 3 jezdci, nebo pokud v prvním kole závodu odstoupí alespoň polovina startovního pole.

10.2) Týmová režie je povolena.

10.3) Opouštění serveru během závodu je povoleno. Za předem stanovených podmínek nepsat do chatu při odchodu.


11) Pneumatiky

11.1) Jezdec je povinen použít během závodu minimálně 2 různé směsi pneumatik do sucha.

11.2) Jezdec smí během závodu použít všechny 3 určené směsi pneumatik do sucha.

11.3) Jezdec je povinen volit sady pneumatik pouze ze 3 určených směsí pneumatik do sucha.

11.4) V jakékoliv části kvalifikace jezdec smí použít jakoukoliv směs pneumatik do sucha.

11.5) Jezdci, kteří postoupili do Q2, jsou povinni startovat na směsi pneumatik do sucha, se kterou dosáhli v Q1 svého nejrychlejšího času. Jezdci, kteří nepostoupí do Q2, mohou do závodu startovat na libovolné směsi pneumatik.

11.6) Mokrý závod: je vyhlášen zobrazením textu WET RACE v chatu.

11.6.1) V případě vyhlášení mokrého závodu jezdec není povinen použít 2 různé směsi pneumatik do sucha.

11.6.2) V případě vyhlášení mokrého závodu před startem zahřívacího kola nejsou jezdci, kteří postoupili do Q2, povinni startovat na směsi pneumatik, se kterou v Q1 dosáhli svého nejrychlejšího času.


12) Tresty

12.1) Druhy
Napomenutí (Za 3 napomenutí průjezd boxy).
Posun o několik míst na startu závodu (určují administrátoři po vzájemné dohodě).
Zákaz kvalifikace a start z posledního místa.
Zákaz kvalifikace a start z boxů.
Průjezd boxovou uličkou.
Stop&Go (5 sekund, 10 sekund).
Přičtení časové penalizace k celkovému času závodu (hodnotu penalizace určují administrátoři po vzájemné dohodě).
Diskvalifikace z výsledků odjetého závodu.
Zákaz startu v příštím závodě.
Zákaz startu ve všech závodech dané série.
Podmínečný BAN - jezdec smí startovat ve všech závodech ligy. V případě dalšího vážného porušení pravidel následuje BAN. Maximální doba podmínky je 12 měsíců. O její výši rozhodují administrátoři po vzájemné dohodě. Podmínečný ban se přenáší do všech sérií ligy.
Zákaz startu ve všech závodech ligy (BAN). 

12.2) Fixní tresty
Přejetí pit exit čáry: přičtení časové penalizace k celkovému času závodu 5 sekund).
Odpykání trestu později než během 3 kol: přičtení časové penalizace k celkovému času závodu (10 sekund).
Nepoužiťí obou sad pneumatik v závodě: diskvalifikace z výsledků daného závodu.
Neodpykání trestu: diskvalifikace z výsledků daného závodu. 

12.3) Piloti jsou povinni odpykat si trest nejpozději do třetího kola závodu včetně. V případě trestu uděleného samotnou hrou jsou jezdci povinni si penalizaci odpykat do 3 kol od jejího zadání.

12.4) Druh a výši trestu určují administrátoři po vzájemné dohodě.

12.5) Jednotlivé tresty se udělují v rámci série, v jejímž závodě byl jezdec potrestán. Výjimkou jsou Podmínečný BAN a Zákaz startu ve všech závodech dané série.

12.6) Zahřívací kola před startem a jízda za Safety Carem jsou kontrolovány. Jezdec, který způsobí nehodu v zahřívacím kole nebo při jízdě za Safety Carem nehodu, bude trestán stejně, jako by způsobil nehodu v závodě. Jezdec, může být potrestán, aniž by jiný jezdec podával protest za způsobení nehody v zahřívacím kole nebo při jízdě za Safety Carem. Při zahřívacím kole nebo při jízdě za Safety Carem je jezdec povinen udržovat bezpečný odstup od vozu před sebou.

12.7) Primárně jsou udělovány tresty ve vztahu k výsledkům konkrétního závodu. Pokud jezdec konkrétní závod nedokončí, jeho trest je převeden na formu poklesu startovních pozic v dalším závodě.

12.7.1) V případě neúčasti jezdce v dalším závodě se jeho trest nepřenáší do dalšího závodu. 


13) Protesty

13.1) Protest může být podán do 2 dnů po odjetí závodu. Na podáni protestu slouží forum, kde bude vždy k danému závodu vytvořené téma. V protestu je důležité napsat: 1. Důvod protestu, 2. Své jméno, 3. Jména jezdců, kterých se protest týká, 4. Kolo, ve kterém se incident odehrál, 5. Místo na trati, kde k incidentu došlo. V případě, že jednu z těchto věcí jezdec neuvede, nebude incident kontrolován.

13.2) Administrátoři posuzují protesty, start, první zatáčku po startu, jízdu v boxech, výjezdy z boxové uličky i incidenty, na které nebyl podán protest.


14) Náhradní jezdci

14.1) Náhradníci jsou povinni registrovat se do každého závodu ve foru v příslušném tématu.

14.2) V případě, že se registrovaný náhradník nemůže daného závodu zúčastnit, je povinnen poslat omluvenku podle bodu pravidel 15.1.

14.3) Náhradníci jsou v případě nepřítomnosti povinni omlouvat se ze závodů.

14.4) Registrovaný náhradník do závodu, který se daného závodu nezúčastní, a neomluví se dle pravidel nejpozději do 3 dnů od konání závodu, spadne v seznamu náhradníků pro stálé jezdce na poslední místo.

14.5) Jezdec, který je v seznamu pro stálé jezdce a neregistruje se jako náhradník do nejbližšího závodu jako náhradník, vypadává ze seznamu pro stálé jezdce.


15) Vyloučení jezdce

15.1) Každý jezdec je povinen omluvit se z daného závodu, který nemůže jet. Omluvenky je nutné posílat do příslušného tématu daného závodu ve foru. Omluvenky je potřebné odeslat maximálně do 3 dnů po odjetí závodu. Když tak jezdec neučiní, bude vymazán z týmu a bude do něj umístěn náhradní jezdec. Jestliže série nemá žádného náhradníka, bude jezdec z týmu vyřazen po 2 neomluvených závodech.

16) Skiny

16.1) Helma
Přilby je možné aktualizovat pro každý závod zvlášť. Upravenou přilbu je nutné poslat nejpozději v neděli, týden před daným závodem. Následující pondělí v týdnu závodu bude zveřejněn update.
Jezdec si smí vybrat přilbu, která již je součástí modu. Nesmí být použity 2 stejné přilby.
Administrátoři přijímají pouze skiny ve formátu .psd. Jiné formáty nebudou tolerovány.


17) Vlastní čísla

17.1) K dispozici jsou čísla 2-99. Čísla jsou fixní a zůstávají obsazena v následující sezoně i v případě, že se jezdec sezony neúčastní.

17.2) Číslo 1 je rezervováno pro šampiona předchozí sezony, není však povinné. Úřadující šampion může v další sezoně pokračovat s vlastním číslem.

17.3) Jezdec číslo ztrácí automaticky pokud neabsolvuje v dané sezoně alespoň 16 závodů nebo neprokáže aktivitu.


18) Pravidla Safety Caru

18.1) Safety Car má za úkol zpomalit jezdecké pole v případě vážné nehody a umožnit bezpečné pokračování závodu. 

18.2) Safety Car může vyjet na trať nejpozději v posledním kole první poloviny závodu (určováno dle lídra závodu).

18.2) Safety Car vždy zůstane na trati po dobu odjetí minimálně tří kol (outlap, lap, inlap)

18.3) Vyjetí Safety Caru je signalizováno v chatu textem SAFETY CAR, NO OVERTAKING. 

18.4) Zajetí Safety Caru do boxů je signalizováno v chatu textem SAFETY CAR IN THIS LAP.

18.5) Od vyhlášení Safety Caru je přísně zakázáno předjíždění. 

18.6) Rychlost po zajetí Safety Caru do boxů určuje vedoucí jezdec.

18.7) Předjíždění po zajetí Safety Caru je možné až po projetí cílem daného kola. 

18.8) Po celou dobu působení Safety Caru na trati je pit lane otevřená. 

18.9) Safety Car vyjede na trať pouze v případě, dojde-li ke kolizi minimálně dvou vozů, z nichž minimálně jeden není provozuschopný.

18.10) V případě prvního kola závodu vyjede Safety Car na trať v případě, dojde-li k poškození více než dvou vozů. 

18.11) V prvním kole po zajetí Safety Caru do boxů je zakázáno využívat DRS. 

18.12) Jezdci ztrácející jedno a více kol mohou po signálu v chatu LAPPED CARS MAY OVERTAKE SAFETY CAR předjet Safety Car, dojet startovní pole a zařadit se na jeho konec. Takto předjet mohou pouze jezdci, kteří ztrácejí alespoň jedno kolo na lídra závodu. Vždy je možné objet pouze jedno kolo. Jezdci jsou povinni při předjíždění dbát maximální opatrnosti. Způsobení kolize za Safety Carem bude trestáno přísněji.

18.13) Trest udělený hrou (Drive through, Stop&Go) je zakázáno odpykávat, pokud je na trati Safety Car. Trest není možné odpykat ve stejném kole, v němž Safety Car zajede do pit lane. Porušení pravidla se trestá diskvalifikací z výsledků závodu.


19) Dodatky k sériím

19.1) Každý pilot je povinen natrénovat minimálně 50% délky závodu před každým závodem (výjimky udělují administrátoři). Každý jezdec musí mít odježděný stanovený počet kol do 19:00 v den startu závodu.

19.2) Náhradní jezdci musí o své účasti v závodě informovat administrátory a musí mít splněnou povinnost odjetých 50% délky závodu.


 

Copyright © 2024 Virtual Racing Nation. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.